Diskusi Tuton 1: Matematika Ekonomi ESPA4122

 1. Seandainya himpunan X = { 1, 2, 5 }, Y = { 1, 3, 4 } dan Z = { 2, 5 }, maka:
  1. carilah: X ∩ Y,  X ∪ Y,  X – Z,  Y ∪ Z,  X ∪ Z!
  2. Tentukanlah himpunan bagian yang dimiliki oleh X, Y dan Z!
  3. Gambarkan diagram Venn dari himpunan: X ∩ Y, X ∪ Y,  Y – Z

JAWABAN

  1. X ∩ Y = { 1 }
   X ∪ Y = { 1, 2, 3, 4, 5 }
   X – Z = { 1 }
   Y ∪ Z = { 1, 2, 3, 4, 5 }
   X ∪ Z = { 1, 2, 5 }
  1. X = { 0 }, { 1 }, { 2 }, { 5 }, { 1, 2 }, { 1, 5 }, { 2, 5 }, { 1, 2, 5 }
   Y = { 0 }, { 1 }, { 3 }, { 4 }, { 1, 3 }, { 1, 4 }, { 3, 4 }, { 1, 3, 4 }
   Z = { 0 }, { 2 }, { 5 }, { 2, 5 }
  1. X ∩ Y:

   X ∪ Y:

   Y – Z:
 1. Diskusikan:
  1. Harga dari Bilangan binar: 100101 dan  11100!
  2. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan: | x – 6 | ≥ 10  dan  x2 + 7x + 12 ≥ 0!

JAWABAN

  1. Bilangan 100101 mempunyai harga
   = 1 x 25 + 0 x 24 + 0 x 23 + 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20
   = 32 + 0 + 0 + 4 + 0 + 1
   = 37

   Bilangan 11100 mempunyai harga
   = 1 x 24 + 1 x 23 + 1 x 22 + 0 x 21 + 0 x 20
   = 16 + 8 + 4 + 0 + 0
   = 28

  2. | x – 6 | ≥ 10
   (x – 6) ≥ 10 atau (x – 6) ≤ -10
   Untuk x – 6 ≥ 10, maka x ≥ 16
   Untuk x – 6 ≤ -10, maka x ≤ -4
   Himpunan penyelesaiannya { x | x ≥ 16 atau x ≤ -4 }

   x2 + 7x + 12 ≥ 0
   (x + 3) (x + 4) ≥ 0
   {x | x ≥ -3} ∪ {x | x ≤ -4}
   Himpunan penyelesaiannya {x | -3 ≤ x ≤ -4}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *